Introductie MB Crusher S14 zeefbak

29-06-2017
Introductie MB Crusher S14 zeefbak

Steunende leverancier MB Crusher presenteert de MB Crusher S14 zeefbak.
De MB Crusher S14 zeefbak maakt deel uit van serie 4 van de MB Crusher-producten. Met behulp van de zeefbak, gemonteerd op een graafmachine, kan bijvoorbeeld een puinhoop bestaande uit grote brokstukken, puin en zand tot meerdere, separate hopen worden herleid.

Specificaties
De MB Crusher S14 zeefbak weegt 1,1 ton en heeft een laadvermogen van 1,1 m3. De zeefbak meet 1700 x 1400 x 1440 mm en wordt door modulaire panelen gevormd. Deze panelen zijn leverbaar in verschillende maten van zeefgaten. De zeefbak kan met een vernevelaar worden uitgerust. Een metaalscheider is een andere optie die aan de zeefbak kan worden toegevoegd.
Raadpleeg de leverancierslijst voor de contactgegevens.