Vanaf nu is puin scheiden op de bouwplaats goedkoper

23-05-2017
MB Crusher introduceert de grijperbakpuinzeef MB-S14 Serie 4 op de markt en laat zien hoe ruimteproblemen en puinophoping worden opgelost

MB Crusher introduceert de grijperbakpuinzeef MB-S14 Serie 4 op de markt en laat zien hoe ruimteproblemen en puinophoping worden opgelost

Hoe schoner en homogener het materiaal is dat na een recyclingproces verkregen wordt, des te meer waarde heeft dat materiaal, zowel vanuit financieel als uit milieuvriendelijk oogpunt bekeken. Op de bouwplaats gebruik kunnen maken van inert kwalitatief goed materiaal – of dit doorverkopen aan derden – is vandaag de dag een bepalende factor om concurrerend te zijn op de markt.

Het hebben van een MB Crusher grijperbakpuinzeef binnen je eigen machinepark, die in staat is heel snel en op een hoog productievermogen materiaal met homogene stukken te zeven, maakt precies om die reden het verschil.

En er zijn er die dat kunnen bevestigen, zoals een Duits bedrijf, eigenaar van een opslag met afbraakmateriaal. Jarenlang waren in dit depot tonnen restmateriaal verzameld, een mengsel van aarde en puin. Het was nodig het terrein op te ruimen en opnieuw in te richten door de inerte materialen te scheiden en schoon te maken met een machine die een maximale productiviteit in korte tijd kon leveren. De keuze is gevallen op de MB Crusher puinzeef model MB-S14, aangeschaft om te werken op een graafmachine.

Het bedrijf, in dit geval uitgerust met een bak opgebouwd uit panelen met gaten van 20x20mm, kon met de grijperbakpuinzeef MB-S14 in luttele dagen het gebied opruimen. De aarde werd doeltreffend gescheiden van de grotere brokstukken en de meer omvangrijke stukken puin, de inerte restmaterialen werden op een overzichtelijke manier verzameld.

Tevredenheid vanuit logistiek oogpunt, maar ook financiële voldoening. Met de grijperbakpuinzeef MB-S14 is de klant erin geslaagd uitstekend schoon materiaal te verkrijgen en dit met een ruime winstmarge te verhandelen. Nu verwerkt dit bedrijf meer dan 15 ton materiaal per dag.

Vanaf nu is puin scheiden op de bouwplaats goedkoper

Vanaf nu is puin scheiden op de bouwplaats goedkoper

Vanaf nu is puin scheiden op de bouwplaats goedkoper

(Al het goede komt in drieën en de vierde volgt vanzelf!) De vierde generatie MB-S14

Ontworpen om te kunnen werken met graaflaadmachines van 9 tot 20 ton, is nu de grijperbakpuinzeef MB-S14 feitelijk toegevoegd aan de Serie 4 van de MB Crusher-producten. Hij weegt 1.10 ton en heeft een laadvermogen van 1.10 m3. De machine is compact (met afmetingen van 1700 x 1400 x 1440 mm), is uitgerust met bakken die gevormd worden door modulaire uitwisselbare panelen, die leverbaar zijn met verschillende zeefgaten, al naar gelang de vereisten.

Wat zijn de voordelen ten opzichte van de vorige versie?

Wat zijn de voordelen ten opzichte van de vorige versie?

- Nieuwe haken voor het vastzetten van de panelen die uitwisselbaar en sterker zijn.
- Optimalisering van de constructie waardoor vervanging van de panelen minder tijd kost
- Nieuwe generatie transmissie, voor bedrijfszekerheid en duurzaamheid in de tijd
- Nieuw centraal doorsmeersysteem, dat minder onderhoudstijd vraagt
- Betere krachtenbalans tussen de mast van de graafmachine en de grijperbakpuinzeef en dus hogere productiviteit
- Grotere bedrijfszekerheid dankzij het gebruik van speciale materialen en gerobotiseerde constructietechnieken.
- Buitengwoon zijn ook de leverbare uitrustingen:
VERNEVELAAR, voor de bestrijding van stof waardoor ook in een besloten omgeving gewerkt kan worden
ONTIJZERAAR, voor het ter plaatse scheiden van ijzer uit afbraakpuin