MB cucerešte FIDER 2009 Compania din Vicenza a triumfat la târgul internaøional din Zaragoza

MB cucerešte FIDER 2009 Compania din Vicenza a triumfat la târgul internaøional din Zaragoza

Domus magazin (RO)

"..  Dezvoltarea unei culturi tehnologice, capabilã sã susøinã obiectivele strategice ale te care transformã pãmântul. n corporaøiilor ši sã extindã progresiv orizontul de ašteptãri al acestora, este piatra de temelie a cercetãrii ši activitãøilor de dezvoltare instituite de MB S.p.A. (S.A.), liderul indiscutabil de vânzãri ši producøie de concasoare cu cupã. Continuându-ši rolul strategic de consorøiu industrial, care îi caracterizeazã evoluøia din ce în ce mai profund, MB S.p.A šia stabilit scopuri tangibile, dar ši intangibile – interconectate cu încredere ši capabilitãøi – care au ajutat compania sã primeascã încã o distincøie la târgul internaøional FIDER 2009 (Zaragoza): „premiul pentru cea mai bunã inovaøie tehnologicã”. .."