Uusi elämä vanhalle asfaltille

17-02-2021

Suurin osa tieverkostoistamme on tehty asfaltista, koska se on huomattavasti kestävämpää kuin muut materiaalit.

Asfaltilla on pidempi käyttöikä ja sitä on helpompi tuottaa kuin muita materiaaleja ja näin ollen se on kustannustehokas materiaali rakentajille.

Voimme helposti todeta että asfaltti on myös uusiutuva materiaali, koska se on 100% kierrätettävävissä:

 • Se vähentää öljyn käytön tarvetta ja samalla luonnonvarojen kulutusta ja on siten ympäristöystävällinen vaihtoehto.
 • Se vähentää polttoaine- ja kuljetuskustannuksia ja kaatopaikkamaksuja. Se ei sido enää samalla tavalla asfaltintuotantoyhtiöihin ja näin ollen se on kustannustehokasta tiehankkeista vastaaville yrityksille.

 

VANHAN ASFALTIN KIERRÄTTÄMINEN NOPEASTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTI

MB Crusher murskakauhojen avulla asfaltti voidaan uudelleen jalostaa ja luokitella, ja siitä tulee siten uusi tulonlähde yrityksille. Miten?
Oikeaan raekokoon murskattu asfaltti voidaan välittömästi käyttää uudelleen pohja- ja alustatöissä erilaisilla rakennustyömailla. Katso millaisilla:

KIITORATA

Islannissa asiakkaan oli luotava pohja uudelle kiitoradelle. Saarilla työskentelevät alan yritykset tietävät miten materiaalihankinnat voivat olla ongelma koska ne ovat usein tuotava kalliisti mantereen puolelta kiireisellä aikataululla.

BF70.2-murskakauhan ansiosta asfaltti uudelleen jalostettin vain yhdellä murskauskerralla ja sitten käytettiin uuden kiitoradan pohjassa.

 

TIENPOHJA

Chileläinen yritys kierrätti vanhaa asfalttia MB-L200 murskakauhalla ja käytti sitä sitten muiden urakoiden pohjatöissa.

Tällä tavalla yritys:

 • säästi raaka-aineiden hankinnassa
 • lyhensi toimitusaikoja
 • uusiokäytti ja kierrätti materiaalit eri   rakennustyömailla

 

JYRSITYN ASFALTIN ​​UUDELLEEN JALOSTAMINEN (RAP)

Brasiliassa asiakkaamme uudelleenjalosti jyrsimellä irroitettua asfalttia BF70.2 murskakauhalla uudelleenkäytettäväksi. Tämä murskakauha on monipuolinen ja kompaktin kokoinen, sillä on helppo työskennellä kaikilla rakennustyömailla ja se sopii pieniinkin tiloihin.

 • Asiakas hyötyi suurista säästöistä:
 • Kuljetuskustannuksissa
 • Materiaalien hävityskustannuksissa

Oikein sekoitettuna RAP -  kierrätysasfaltista valmistetulla päällysteellä on samat ominaisuudet kuin täysin uusista materiaaleista valmistetulla.

 

 RAP-MATERIAALIN KÄYTTÖ:

 RAP-MATERIAALIN KÄYTTÖ:

 • vähentää ympäristövaikutuksia
 • säilyttää luonnonvaroja
 • vähentää kaatopaikkajätettä
 • vähentää kiviainesten käsittelykustannuksia asfaltin valmistamiseksi
 • poistaa kuljetuskustannukset ja seisokkiajat työmailla

Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat säästämään paljon rahallisesti ja saada urakat loppuun sovittujen aikataulujen puitteissa. Näin yrityksistä tulee entistä itsenäisempiä ja kilpailukykyisempiä.

Ja ei pidä unohtaa että asfaltti on mahdollista kierrättää 100% useita kertoja!