Универсален бързосменник от MB S.p.A.

Универсален бързосменник от MB S.p.A.

(BG)"Kamioni and construction machines"...Водещият италиански производител на прикачни че- люстни трошачки показа на световното изложение bauma 2010 съвсем нов...