27th October 2015: Demo Day in Slovakia by our dealer "MTOP spol. s.r.o." - Predvádzacia akcia na Slovensku, organizovaná našim zástupcom "MTOP spol. s.r.o."

27th October 2015: Demo Day in Slovakia by our dealer MTOP spol. s.r.o. - Predvádzacia akcia na Slovensku, organizovaná našim zástupcom MTOP spol. s.r.o.

Are you ready to experience MB's revolutionary products?Do not miss the demo day in Trnava (Slovakia)!On 27th October, from 9:00 to 14:00, our crusher bucket MB L-160 mounted on a backhoe loader CAT432D, will be working by our dealer's "MTOP spol. s.r.o.".Feel free to contact us at info@mbcrusher.com to get more information!MB: quality, convenience and high standard at your fingertips. 

 

      ***

Ste pripravení zažiť revolučné výrobky MB? Nenechajte si újsť predvádzaciu akciu v Trnave! 27 Októbra, od 9:00 do 14:00, drviaca lyžica MB L-160 bude namontovaná pracovnom stroji CAT432D a riadená firmou "MTOP spol. s.r.o.". Pre viac informacií nás kontakaktujte na info@mbcrusher.com!