Železniční pražce, vyztužené sloupy nebo sloupy z vinic: řešení pro obtížné a drahé materiály ke zpracování

08-05-2020

Na staveništi se v průběhu času a práce často hromadí materiály, které je obtížné a drahé zlikvidovat. Vysoké náklady na jejich zpracování v recyklačních střediscích. Ty materiály, které jsou považovány za zbytečné výdaje.

Staré sloupy osvětlení, betonové potrubí, železniční pražce, sloupy z vinic s ocelí: Vše, co je dlouhé, se zdá být komplikované a nákladné na recyklaci.

Něco Vám to připomíná?

Železniční pražce, vyztužené sloupy nebo sloupy z vinic: řešení pro obtížné a drahé materiály ke zpracování

S produkty MB Crusher to vyřešíte snadno a hospodárně.

  • Rychle vše podrtíte přímo na místě;
  • Železo se nezasekává a nepoškodí drtič;
  • Zvolte si požadovanou výstupní velikost materiálu;
  • Výnosy z agregátů i z recyklace železa;
  • Materiál můžete okamžitě recyklovat a znovu použít;
  • Vyhněte se nákladům na pronájem drtiče;
  • Ušetříte za přepravu a likvidaci materiálů ve specializovaných centrech

 

Za 4 minuty

Co to znamená? Za 4 minuty drtící lžíce MB Crusher doslova pohltí  8 metrový sloup, aby jej přeměnila v drcený materiál, připravený k dalšímu použití - nebo k prodeji. 

Úžasné, že?

Mobilní drtič BF 60.1 drtí sloupy osvětlení s výstuží.

Stalo se to také v Brazílii, kdy jedna brazilská společnost po dlouhou dobu ukládala staré sloupy osvětlení, které nebyly nijak dále zpracovány.

Stačilo málo a mobilní drtič MB BF60.1 je rychle podrtil a zisk byl dvojnásobný. Za železo a inertní materiál.

Od materiálu považovaného za zbytečný a drahý odpad k neočekávanému zdroji příjmu za krátkou dobu.

 Drticí lžíce BF70.2 recykluje železo i stavební materiály díky instalaci elektromagnetu.

PLYNULÁ RECYKLACE ŽELEZA

S drticí lžící MB Crusher:

  • neriskujete poničení výnosníkového pásu;​
  • neriskujete zablokování drtiče a zastavení práce;
  • neriskujete časové prostoje spojené s údržbou a vysoké náklady na opětovné zprovoznění strojů.

MB Crusher  je snadné a ekonomické řešení pro zpracování těchto materiálů. Železo vypadne společně s drceným materiálem a díky elektromagnetu jej přesunete na hromadu.

S drtičem MB lze získat různé velikosti materiálu dle potřeb

FRAKCI MATERIÁLU SI ZVOL SÁM

Můžete to udělat přímo na místě, stačí odšroubovat pár šroubů, vložit nebo odebrat podložky a upravit čelisti podle vašich potřeb.

A nejen to: podrcený materiál drtičem MB Crusher je kvalitní a připraven k opětovnému použití nebo k prodeji.

Mobilní drtič BF90.3 a BF80.3 recykluje železniční pražce a železobetonové sloupy

DVOJNÁSOBNÝ ZISK

Protože můžete recyklovat inertní materiál i železo. Dvě společnosti, dva příběhy o úspěchu, díky zpracování odpadního materiálu a dokonce získání dvojitého zisku. Na dvou stavbách, ve Francii a v Bulharsku je potřeba zpracovat železniční pražce a železobetonové sloupy. S drtičem MB Crusher BF90.3 a BF80.3 připojeném na rypadle,  tyto společnosti snadno naberou pražce a sloupy a rozdrtí je na místě
Při drcení železo vypadne  ze lžíce  čisté a je přesunuto na hromadu díky elektromagnetu, instalovaným přímo lžíci.

Rychlý a snadný způsob jinak složité práce.

Drtič BF70.2 recykluje demoliční materiál a beton.

MATERIÁL PŘIPRAVENÝ K POUŽITÍ

Co by mohlo být lepší než optimalizace času, když je nutné stavbu dokončit do určitého data?
Na Slovensku se správa obce rozhodla předělat  chodníky a měla tak hromady materiálu, které by musela převézt a nechat uložit na skládku.
K recyklaci postačila drticí lžíce BF70.2, která materiál podrtila na místě, aniž by se musel převážet do specializovaných center. Starosta tak ušetřil a zákazník získal kvalitní podrcený materiál pro podkladové práce.Není nutné dále počítat získané úspory za načasování a logistiku stavby!

Drtící lžíce BF 70.2 recykluje pražce, aby získali materiál k opětovnému použití.

DOPRAVA, PRONÁJEM... NÁKLADY, KTERÝM SE LZE VYHNOUT!

Proč platit, když můžete mít na místě skutečné recyklační centrum?
To se stalo jednomu z našich zákazníků v České republice, který se zabývá výstavbou železničních tratí. Na deponii měl hromadu sutí s vystužením a pražců ke zpracování, což představovalo vysoké náklady na jejich likvidaci. Po vyhodnocení možnosti pronájmu velkého drtiče  nebo přepravy do specializovaného recyklačního střediska (velké logistické a provozní náklady), tak se obrátili na MB Crusher. Řešení bylo opravdu jednoduché a ... připojené k jejich rypadlu! 
S drtící lžíci BF 70.2 mohli podrtit všechny staré pražce přímo na místě.
Bez dalších nákladů.