Slévárenství: zde odpad stojí za "zlato"

23-10-2018

Slévárny, které vědí, jak recyklovat kovy a odpadní materiály, získávají konkurenční výhodu a rozšiřují tak svůj trh.

Slévárenství: zde odpad stojí za zlato
Slévárenství: zde odpad stojí za zlato

Metalurgický sektor a zejména slévárny jsou nyní v popředí, pokud jde o dodržování předpisů o životním prostředí a vlivu odpadů z průmyslové činnosti na ekosystém. Mluvíme o milionech tun  odpadu, které musí každý rok stroje zpracovat, což představuje značné náklady.
"Naše odvětví zpravidla nezaplňuje přední strany novin, a to ani v případě, že se jedná o zásadní  průmysl, jenž představuje historický růstový nástroj pro každou zemi. Problematika likvidace odpadu přináší pro velké a malé podniky také nutnost zvládnout vysoké náklady na skladování, dopravu, třídění a drcení velkými stroji, likvidaci".

Slévárenství: zde odpad stojí za zlato

Na pěti kontinentech společnost MB vyslechla podnikatele tohoto odvětví a zjistili, že všichni mají stejný prioritní cíl: snížit náklady na likvidaci.
MB má stejné poslání, jako tyto společnosti: přeměnit odpad na materiál, který se dá znovu využít. Což je cílem již od roku 2002, kdy byla patentována první drtící lopata.
"Všem zákazníkům vždy říkáme, že jsme podobní sportovním trenérům: oceňujeme vlastní zdroje, abychom zvýšili výkon a učinili je úspěšnými. Nemusíte jít daleko, ve slévárně najdete zdroje nejen pro snížení nákladů, ale také pro zvýšení výdělku. Máme dobré zprávy." Řešení je zaručeno Oddělením Výzkumu a Vývoje společnosti MB, kdy drtící a třídící lopaty MB byly vytvořeny také pro zlepšení práce ve slévárenském průmyslu.

Všude tam, kde se produkuje litinový odpad, ocel, lehké kovy, neželezné kovy, stejně jako struska a slévárenská zemina pocházející z pískových forem a nepoužitelných odlitků, drtící lopaty MB jsou klíčem celého cyklu recyklace přímo na místě, a to i v rámci samotného zařízení.

Praktické kompaktní modely MB jsou navrženy tak, aby mohly být instalovány v uzavřených nebo malých prostorech.

Slévárenství: zde odpad stojí za zlato

Opíráme se o zkušenosti v tisících závodech po celém světě, Oddělení výzkumu a vývoje MB tvrdí: „Drtící a třídící lopaty jsou instalovány přímo a rychle na stavební stroje, jako jakékoliv jiné zařízení, a odpad při tavení, jemné odlitky a všechny ostatní druhy strusky jsou rozdrceny a prosívány, aby se okamžitě začlenily do výrobního cyklu. Zbytky se tak stávají opakovaně použitelným a prodejným zbožím. Výsledky mluví jasně: je možné obnovit a opětovně použít více než 85 % odpadních materiálů. Práce s drtícími a třídícími lopatami MB je mnohem efektivnější i za použití při přestávce ve vysokých pecích."


Cílem společnosti MB je zvýšit výdělky pro své zákazníky: třídíci lopaty oddělí velké kovové prvky, v krátkém čase ho smíchají a vytvoří tak kvalitní a zkontrolovaný materiál pro různé oblasti použití.

V MB jsou čekací doby téměř nulové, a to nejen co se týče uvádění strojů MB do pracovních procesů, ale také pomoci, která je zaručena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. MB poskytuje svým technikům veškeré informace, ukázku, pomoc při hodnocení nákladů a přínosů, přímý zásah pro každý typ žádosti.

Třídící lopata MB-LS170 při recyklaci a využití odpadu ze sléváren

Ve velkém recyklačním středisku vybírá železný odpad třídící lopata MB-LS170 (namontovaná na nakladači Liebherr 514), která odděluje větší části od všech jemných materiálů. To zabrání zablokování nebo poškození recyklačního zařízení, což představuje ztrátu času a účinnosti.

Drtící lopata MB-L200

Za méně než 20 minut je materiál připraven k recyklaci. Ve srovnání s předchozími pracemi, bez drtící lopaty, pozorujeme obrovskou úsporu času a vyšší kvalitu tříděného materiálu. Výsledek: snížené náklady a zvýšené příjmy.

Drtící lopata MB BF 90.3

Zajímavá ukázka výjimečného výkonu drtiče (na rypadle CAT) při práci s extrémně tvrdou železnou struskou. Navrženo pro drcení i nejodolnějších strusek. Drtící lopata BF 90.3 zajišťuje výkon a trvanlivost.