Nezáležĺ na veku, MB Crusher i po rokoch v plnom nasadenĺ

17-01-2019

MB Crusher pretrváva a je stále bezkonkurenčná. Neopúsťa zákazníkov  a pracuje i s novšími modelmi.
Pečítajte si svedetstvá zo Starého kontinentu

V dnešnom svete orientovanom na vývoj nových strojov, ktoré robia existujúci model hneď i zastaralý, existuje i výnimka, ktorá je spojená so spoľahlivosťou, inováciou a nákladmi. "Naši zamestnanci, mi sami hovoria, že majú zákazníkov, ktorí  pracujú už desiatky rokov, s našimi výrobkami, hovorí Diego Azzolin, výrobný riaditeľ firmy MB Crusher, -  je to pre nás veľký kompliment, pretože toto je v podstate náš cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť a hlavne investícia realizovaná do našich produktov je naďalej zisková ".


Potvrdzujú to samotné firmy z odboru: prehovoria 3 zákaznici firmy MB Crusher.
Nezáležĺ na veku, MB Crusher i po rokoch v plnom nasadenĺ

Drvenie dolomitickej horniny v  Polhov Gradec nie je jednoduché, hlavne keď sa pracuje s drviacou lyžicou  MB na všetkých projektoch v celom údolí. 

Prvým prípadom je lom 30 kilometrov od Ľubľany, kde drviacej lyžíca  BF120.4 neúnavne  pracuje už viac ako 10 rokov: slovinská spoločnosť s uspokojením konštatuje, že jediná údržbová intervencia bola výmena remeňov, čo je operácia, ktorú strojník ľahko vykoná na mieste, bez toho, aby museli zasiahnuť pracovníci zo servisného strediska. 

Nezáležĺ na veku, MB Crusher i po rokoch v plnom nasadenĺ

V Nemecku, ďaľším príkladom, je úspešná spoločnosť z Bavorska, ktorá pracuje v odbore zemných a výkových prác a demolícií, kúpili  drviacu lyžicu BF70.2  v roku 2011.

Spokojní s výberom, v roku 2012 sa rozhodli rozšíriť svoju oblasť činnosti a kúpiť triediaci kôš MB-S14 s dvoma rozmermi ôk: jedna na spracovanie pôdy a druhá na pretriedenie  sutiny.

Vzhľadom na viac ako pozitívne výsledky v roku 2017 spoločnosť rozšírila svoju flotilu strojov  tiež i o novú generáciu  drviacich lyžíc  BF70.2 S4. Venuje sa naďalej demolácii a recyklácii betónu, muriva a sutín.

Tri generácie drviacich lyžic perfektne spolu pracujú  – hovori Bavorská spoločnosť - sú hlavnými predstaviteľmi nášho vývoja smerom k novým pracovným príležitostiam a ziskovosti.” 

Nezáležĺ na veku, MB Crusher i po rokoch v plnom nasadenĺ

Daľším svedectvom je talianska firma General Scavi e Trasporti di Verona. Príbeh začína v roku 2007, kedy spoločnosť kúpila svoju prvú drviu lyžicu MB Crusher BF90.3 pre práce s objemovou redukciou.

V roku 2009, keď zaviedli nové kolesové rýpadlá do flotily, spoločnosť Verona si vybrala drviacu lyžicu MB Crusher  BF70.2.

Z hľadiska robustnosti a produktivity sa nič nezmenilo – hovorí  firma General Scavi e Trasporti - z týchto hľadísk BF70.2 s nami pracuje už 7 rokov, drví bez problému, obzvlášť odolné betónové bloky a zmiešaný materiál a je stále absolútne spoľahlivá.


Od prvej patentovanej drviacej lyžice, MB Crusher zmenila víziu stavenísk: z pracoviska "preprava" do nezávislého operačného centra s vysokým výkonom a ziskovosťou. Hodnota tejto historickej zmeny? Všetky stroje: jednotky MB Crusher sú navrhnuté tak, aby boli na staveniskách pre spoločnosti s presným cieľom optimalizovať prácu, rozšíriť ponuku, skrátiť čas.

A kedy bude nový model? Výrobný riaditeľ MB Crusher nemá pochýb: “ Naším cieľom je vyrábať stroje, ktoré v priebehu času trvajú, a to tak dlho, ako je to možné, s nezmenenou výrobnou kapacitou.  Naša flotila strojov a príslušenstva sa neustále zlepšuje, ale s hrdosťou môžeme povedať, že takmer všetky sú v plnom nasadení a  stále v činnosti. "Nový výrobok" nie je vytvorený na to, aby nahradil ten "starý", ale aby ho podporoval a reagoval ešte lepšie a víťazne pre potreby zákazníkov a trhu. "

Každý výrobok firmy MB Crusher je navrhnutý na technickej úrovni a podľa parametrov, aby bol spoľahlivý a trvanlivý, taktiež aby okamžite začal pracovať a vyžadoval si len jednoduchú údržbu. K "historickým" produktom, ktoré sa stále používajú, MB Crusher pridala nové produkty, ako sú triediace koše, drapáky a frézy, najnovšie a pokročilejšie modely, ktoré ponúkajú zákazníkom možnosť rozšíriť svoje nové pracovné príležitosti.

Radi by sme zdôraznili, že naše výrobky sa rozrástli s históriou našich zákazníkov - dodáva Diego Azzolin - pretože boli navrhnuté tak, aby boli konkurencieschopné, taktiež dáme: dôveru, asistenciu a poradenstvo 24 hodín denne, každý deň, po celom svete ".


Popis

V Slovinsku, drviaca lyžica  MB Crusher BF120.4 pracuje v Ľubľane už viac ako 10 rokov: v tejto chvíli nejde na “žiadny dôchodok” stále pracuje v plnom nasadení. 

V Nemecku dokonale existujú tri generácie jednotiek MB Crusher a sú hlavnými predstaviteľmi vývoja smerom k novým pracovným príležitostiam a ziskovosti úspešnej bavárskej spoločnosti z odboru búracích a zemných prác.” 

V Taliansku, vo Verone, drviaca lyžica  MB Crusher BF70.2 okamžite vstúpila do výrobného cyklu a pracuje už 7 rokov,  bez problémov, obzvlášť drví betόnové bloky.