KROK ZA KROKEM… KANALIZACE SLEDUJEME VAŠI STAVBU/ SPOJUJEME SVĚT A LIDI

25-09-2018
Drtící lopaty a třídící koše MB používané při výstavbě kanalizací Vám šetří nejen čas, ale i peníze. Ptáte se, jak?

Drtící lopaty a třídící koše MB používané při výstavbě kanalizací Vám šetří nejen čas, ale i peníze. Ptáte se, jak?

Pokud nejsme v dnešní době spojeni s okolním světem, znamená to pro mnohé z nás určitou nevýhodu či omezení. Na jiném konci světa existují místa, která nemají možnost globálního propojení. Nejsou zde cesty k osídleným centrám, nemají plynovody přenášející plyn, aby se obyvatelstvo zahřálo, nejsou zde vodovody ani potrubí, telefonní linky ani optická vlákna. Být připojen činí život mnohem snažším. Rozvíjí možnost komunikovat, cestovat, podnikat.
Spojení přináší bohatství.

Nejde ovšem pouze o cesty, které spojují města a státy. Pod námi jsou i neviditelné podzemní cesty: Síť tvořená desítkami tisíc kilometrů potrubí a ropovodů, které tvoří skutečný oběhový systém. Jsou krví země.

KROK ZA KROKEM… KANALIZACE SLEDUJEME VAŠI STAVBU/  SPOJUJEME SVĚT A LIDI
KROK ZA KROKEM… KANALIZACE SLEDUJEME VAŠI STAVBU/  SPOJUJEME SVĚT A LIDI
KROK ZA KROKEM… KANALIZACE SLEDUJEME VAŠI STAVBU/  SPOJUJEME SVĚT A LIDI

Dnes existují tisíce stavenišť po celém světě, kde probíhá výstavba nových cest pro přepravu plynu, ropy a vody. Často se jedná o gigantické práce, rozdělené na sekce, které se někdy nacházejí na izolovaných místech. Stavební stroje musí provést veškeré přípravné práce, položit potrubí, připravit materiál na zasypání a uzavřít výkop. Aby byl zajištěn správný materiál při pokládce i zásypu potrubí, jsou obvykle používány velké drtiče a třídiče, které musí být často přemísťovány. Někdy je ovšem problém tyto stroje přesunout do určitých míst, protože neexistují cesty mezi staveništi nebo je to příliž nákladné.

Drtící a třídící lžíce MB doprovází krok za krokem celý proces stavby.  Jsou  instalovány přímo na rypadla, která  se již nacházejí na místě, tudíž odpadají další náklady na dopravu jiných zařízení. Využijete materiál získaný z výkopu, který na místě roztřídíte dle požadované fakce a ihned použijete. 

Tímto způsobem pracují naši zákazníci po celém světě.

V Turecku na jižním Kavkazu bylo použito 13 třídících košů pro výstavbu téměř 700 km zemních plynovodů. 13 košů, které vykopaný materiál třídily přímo na místě, čímž bylo možné eliminovat náklady na přepravu vytěženého materiálu a zkrátit tak dobu celého projektu.

KROK ZA KROKEM… KANALIZACE SLEDUJEME VAŠI STAVBU/  SPOJUJEME SVĚT A LIDI

To samé se stalo v krásné Patagonii v Argentině, kde se jedna velká firma rozhodla pracovat s třídícím košem MB-S18 a drtící lopatou BF 90.3 pro projekty na výstavu potrubí zemního plynu a přepravu ropy.
Oba stroje byly instalovány na rypadla, která byla již na staveništi přístupná: s drtičem zmenšili velikost materiálu, s košem MB-S18 prosáli materiál přímo na potrubí položené ve výkopu.

Proč tato volba?
Protože byli schopni pracovat efektivně a rychle pouze s jediným strojem - rypadlem -  a získali tak materiál různých velikostí. To vše s velkou úsporou času.


Také ve Španělsku, v oblasti daleko od města, mezi Malagou a Marbellou, byla pro dokončení kanalizačních prací k instalaci akvaduktu použita drtící lopata a třídící koš MB. Připravili tak jemný materiál na pokrytí trubek a kanálu. 

KROK ZA KROKEM… KANALIZACE SLEDUJEME VAŠI STAVBU/  SPOJUJEME SVĚT A LIDI

Všichni jsme si vědomi, že údržba strojů je náročná. Zvláště, když jsou lokality umístěny v oblastech, které nejsou obsluhovány silnicemi, daleko od městských center. Údržba produktů MB lze provádět přímo na místě, není potřeba zařízení odvážet do dílen. Bubny fréz lze demontovat přímo na místě a hroty rychle vyměnit. Bez dalších nákladů, bez ztráty času.

V Bolívii při stavbě plynovodu v oblasti Sucre-Potosi, frézou MB vykopali příkop ve výšce více než 4000 metrů nad mořem. Impozantní práce v oblasti Andských hor. 

KROK ZA KROKEM… KANALIZACE SLEDUJEME VAŠI STAVBU/  SPOJUJEME SVĚT A LIDI
KROK ZA KROKEM… KANALIZACE SLEDUJEME VAŠI STAVBU/  SPOJUJEME SVĚT A LIDI

Bez ohledu na to, zda se jedná o malá či rozsáhlá staveniště, MB disponuje vysoce výkonnými modely, které jsou k dispozici pro každou Vaši potřebu.