KDE JE TERAZ DRVIČ? NEVYRUŠUJTE

18-12-2018
Drviaca lyžica MB-C50 pracuje v Bavorsku, v jednej rezidenčnej štvrti

Drviaca lyžica MB-C50 pracuje v Bavorsku, v jednej rezidenčnej štvrti

Na ulici Franziskaner Strasse č. 45 v Mníchove, ľudia počas vojny utekali a ukrývali sa v susedných budovách, unikali cez podzemné tunely, aby sa vyhli zastaveniu na uliciach. Niektoré z týchto tunelov boli postavené už možno i v roku 1700. Ešte dnes sú tu mnohé tunely pod modernými budovami, domami, obchodmi, ktoré sa častejšie teraz potrebujú rozšíriť, aby vyhovovali novým nájomcom alebo novým obchodným činnostiam.

V centre mesta je  veľmi ťažké pristavovať z vonkajšej časti, sú tam ulice, parkoviská, chodníky a vo všeobečnosti málo miesta. Takže nádvorie je jedinou dostupnou voľbou.

Toto sa presne stalo na ulici  Franziskaner Strasse č. 45, kde nemecká spoločnosť Stöger Baggebetrieb, špecializovaná v civilných stavbách  začala rozširovať budovu. Zbúrali vnútornú časť, aby mohli dať základ novej budove.

Najväčšou výzvou bolo bezpečne vykonať stavbu v krátkom čase a bez narušenia okolia. Problémom, ktorým čelili, bolo niekoľko: presunúť stavebné stroje, zrejme kompaktné, cez úzky vstup do dvora. Neprášiť príliš, nerobiť hluk a vibrácie. Spracovať vyťažený materiál: urobiť kompletnú prácu v krátkom čase a znížiť náklady. Prakticky,  maximálna účinnosť, bez plytvania.

Ako?

Logisticka  a bezpečnosť práce na staveništi  

KDE JE TERAZ DRVIČ? NEVYRUŠUJTE

Na tomto mieste, vstup do dvora je malý a tiež i dvor je úzky. Jediné zariadenia schopné vstúpiť na miesto a bez problémov je 5 t. mini báger. Iný stroj by tade neprešiel.

A potom? Čo s materiálom?
Jediné riešenie na začiatku bolo naložiť materiál na menší kamiόn a previezť do recyklačného centra a potom opať previezť upravený materiál do dvora a krok za krokom zaplniť vykopané miesto pre nové základy. Toto je nočná mora pre celú logistiku. Príliš veľa kamionov, veľa času. Neočakávané náklady. Náklady a iné  vecí s tým spojené. Prakticky nekonečná práca a veľmi drahá.

Riešenie?

Nainštalovať drviacu lyžicu MB-C50 na rýpadlo Cat a spracovať materiál priamo na mieste. V totálnej bezpečnosti, pretože drviaca lyžica môže priamo robiť na mieste a riadiť priamo s kabíny stroja. V menšom priestore, drviaca lyžica MB naloží material a podrví priamo na mieste, stavebný stroj zostáva na staveništi, môžete nie len bágrovať, ale i drviť.

Nulové náklady za dopravu. Nie je potrebný žiadny prechod nákladných vozidiel. Okrem iného môže operátor nastaviť požadovanú veľkosť výstupu materiálu priamo na mieste po niekoľkých minútach, bez toho, aby sa obrátil na odbornú dielňu.
Drviaca lyžica MB-C50 nemá ani náklady na prepravu, pretože prichádza na miesto už inštalovaná priamo na stavebnom stroji, ktorý bude robiť prácu. Prechádza úzkym vchodom, je malá, kompaktná a pripravená na spúšťanie.

KDE JE TERAZ DRVIČ? NEVYRUŠUJTE

Nevyrušujte nájomníkov a rešpektujte životné prostredie.

KDE JE TERAZ DRVIČ? NEVYRUŠUJTE

Kto by chcel mať stavenište priamo pod oknom? Nikto. A rovnako hluk a prach , ktoré škodia životnému prostrediu.  A taktiež i vibrácie môžu ohroziť štruktúru budovy.

Drviaca lyžica MB-C50 je vybavená rozprašovačom prachu, zníženým hlukom v porovnaní s tradičnými drviačmi, málo vibrácií na rameno a na samotné budovy.

Takže menej pohyblivých strojov znamená menej znečistenia a dokonca aj menej hluku. Opätovné využitie extrahovaných materiálov na mieste znamená zníženie nákladov a menej znečistenia. A tak sa na tomto mieste, Franziskaner Strasse č. 45, demolačný odpad  stáva produktívnym zdrojom pre samotnú lokalitu: na vyplnenie nových základov budovy. Keď príležitosť na opätovné použitie nevzniká na tom istom mieste, stáva sa komerčným zdrojom: môže byť predávaný iným spoločnostiam, alebo môže byť použitý na iné stavby, na stavbu, na  základou cesty alebo dokonca ako na dekoratívny prvok.

Čo dodať na záver: Nerušte prosím, muži v práci.

Related products