Οι Κάδοι Θραυστήρα της MΒ κατακτούν την Ινδία

Οι Κάδοι Θραυστήρα της MΒ κατακτούν την Ινδία

Greek Quarry Magazine

".. Οι κάδοι θραυστήρα θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του οδικού άξονα Ιντεραμπάντ-Μπαγκαλόρ .."