Η ΜΒ S.p.A. συμμετέχει στην έκθεση Intermat στο Παρίσι

Η ΜΒ S.p.A. συμμετέχει στην έκθεση Intermat στο Παρίσι

Greek quarry magazine

"..  Οι θραυστήρες MB θα παρουσιάζονται στο περίπτερο Κ070 της Αίθουσας 5 και στο χώρο Paris Demo 07 της Αίθουσας Ε9.."