Επιδέξιο̋ & «Στρατευ*ένο̋»

10-12-2008
Επιδέξιο̋ & «Στρατευ*ένο̋»

Magazine: Quarry Magazine

"..Όπως  όλες  οι  επιλογές που  σέβονται  τον  εαυτό τους,  έτσι  και  ο  κάδος-θραυστήρας MB  έκανε  τη «θητεία» του για να κερδίσει στο τέλος τους βαθ-μούς του «στρατηγού» μεταξύ των εξοπλισμών του αμερι-κανικού στρατού. Όλα ξεκίνησαν από την έκθεση BAUMA 2007 του Μονάχου, όπου παρουσιάσαμε μια διμοιρία κά-δων-θραυστήρων σε στολή παραλλαγής.."