ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

03-08-2011
ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Οι κάδοι θραυστήρα της MB αψηφούν την κρίση και, χρόνο με το χρόνο, εξακολουθούν να αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ελλάδα, όπου οι προστιθέμενες αξίες της MB είναι πλέον γνωστές και αναγνωρισμένες.

Μάλιστα, ο κάδος θραυστήρα γίνεται αποδεκτός με ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις αγορές όπου η κρίση κάνει πιο αισθητή την παρουσία της, καθώς η χρήση του επιτρέπει όχι μόνο την εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και την παραγωγή κέρδους από το παραγόμενο υλικό. Τέλος, η χρήση αυτού του εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την Ελλάδα και τα αδιαπέραστα εδάφη της: οι κάδοι της MB ξεχωρίζουν για την ευκολία της χρήσης και για την ευελιξία τους.

Χάρη στη συνεργασία με τον έμπορο ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑ ΕΠΕ, οι κάδοι θραυστήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις 16 Οκτωβρίου σε μία επίδειξη που για ακόμα μία φορά θα καταδείξει τα πολλά πλεονεκτήματα των εξειδικευμένων προϊόντων της MB.

Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ- 40,2 χλμ. Παραπλευρως Αττικης Οδου μεταξυ των εξοδων 17 και 18. Διπλα στο ξενοδοχειο Ηοliday Inn., όπου οι πελάτες θα μπορέσουν να δουν σε δράση το νέο BF90.3, παράδειγμα υπεροχής και τεχνολογικής καινοτομίας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς, όπως είναι η κατεδάφιση, η ανακύκλωση, τα λατομεία και τα ορυχεία και οι εργασίες οδοποιίας.

Τα πλεονεκτήματα των κάδων θραυστήρα της MB είναι ακόμη πιο εμφανή στην Ελλάδα, πράγμα που αποδεικνύει ότι η συνεχής δέσμευση της ιταλικής εταιρείας, μαζί με την αδιάκοπη επένδυσή της στην τεχνολογία και την έρευνα, μπορεί να φτάσει οποιαδήποτε περιοχή, κοντινή και μακρινή, ικανοποιώντας τις ανάγκες οποιουδήποτε τύπου πελατών.